City U21HC 2011

City U21HC   P   W   D   L    F    A  diff  Pts
Mungret   3   2   1   0 10-41  2-21  44   5
Killulta Gaels   3   1   2   0  6-36  4-33   9   4
Michael Cusacks   3   1   1   1  6-27  5-39  -9   3
St Patricks   3   0   0   3  1-32 12-43  -44   0
 

Mungret

1

10

vs

1

10

Killulta Gaels

Mungret

Sa

19-Mar

4:00

St Patricks

0

15

vs

3

10

Michael Cusacks

Rhebogue

Su

20-Mar

4:00

Michael Cusacks

1

7

vs

4

11

Mungret

Childers Rd

Sa

26-Mar

4:00

Killulta Gaels

4

13

vs

1

13

St Patricks

Kildimo

Sa

26-Mar

4:00

Mungret

5

20

vs

0

4

St Patricks

Mungret

Su

03-Apr

5:00

Killulta Gaels

1

13

vs

2

10

Michael Cusacks

Kildimo

Su

03-Apr

5:00

F Mungret(C)

2

18

vs

1

9

Killulta Gaels

Rathbane

Sa

09-Apr

6:15